Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Leuzinger-Bohleber, M. (2006). Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):23-36.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):23-36

Překladové články

Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma

Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof., Ph.D.

z hlediska psychoanalýzy a z hlediska „s tělem spjatého kognitivního přístupu“ (tj. mezioborového přístupu integrujícího výsledky zkoumání soudobých neurověd)

Souhrn

Zdá se, že v posledních desetiletích se naplňuje sen Sigmunda Freuda: přizná ohromný rozmach neurověd psychoanalýze stejný „vědecký základ“ jako ostatním přírodním vědám?

Touto otázkou se budu zabývat ve svém příspěvku, v němž se zaměřím na „Nachträglichkeit“ a paměť, což jsou odjakživa ústřední témata psychoanalytického konceptuálního výzkumu i praxe. Nejnovější pokrok v kognitivním přístupu i neurovědách naznačuje, že a) na paměť nesmíme nahlížet jako na uložené struktury ale jako na funkci celého organismu a složitý, dynamický, opakovaně kategorizující a interaktivní proces, který je vždy „spjatý s tělem“; že b) paměť má vždy subjektivní a objektivní část.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.