Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Leuzinger-Bohleber, M. (2006). Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):23-36.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):23-36

Překladové články

Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma

Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof., Ph.D.

z hlediska psychoanalýzy a z hlediska „s tělem spjatého kognitivního přístupu“ (tj. mezioborového přístupu integrujícího výsledky zkoumání soudobých neurověd)

Souhrn

Zdá se, že v posledních desetiletích se naplňuje sen Sigmunda Freuda: přizná ohromný rozmach neurověd psychoanalýze stejný „vědecký základ“ jako ostatním přírodním vědám?

Touto otázkou se budu zabývat ve svém příspěvku, v němž se zaměřím na „Nachträglichkeit“ a paměť, což jsou odjakživa ústřední témata psychoanalytického konceptuálního výzkumu i praxe. Nejnovější pokrok v kognitivním přístupu i neurovědách naznačuje, že a) na paměť nesmíme nahlížet jako na uložené struktury ale jako na funkci celého organismu a složitý, dynamický, opakovaně kategorizující a interaktivní proces, který je vždy „spjatý s tělem“; že b) paměť má vždy subjektivní a objektivní část.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.