Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Varvin, S. (2006). Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):37-48.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):37-48

Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?

Sverre Varvin, PD, M.D., Ph.D.

Souhrn

Pro posttraumatický proces po extrémní traumatizaci jsou charakteristické dotírající myšlenky a emoční vyhýbavost. Traumatizovaná osoba obvykle vnímá svět jako nejistý a nebezpečný. Duševní schémata nebo vztahové scénáře s kořeny v traumatické zkušenosti lze snadno evokovat, což může stupňovat děs, ale zároveň též fungovat jako vzorec pro smysluplnou přítomnost a nasměrovat chování - ať už ke zvýšené obraně, či k fyzickému jednání. Tyto vztahové scénáře jsou vyvolávány v přenosu během léčby a mají odezvy v analytikově protipřenosu. Situace přenos-protipřenos se tedy stává dějištěm vzpomínek na různých rovinách: na procedurální rovině skrze způsoby bytí s analytikem, prostřednictvím obrazů a tělesných vjemů i epizod z autobiografické paměti, která je často fragmentovaná. S tělem spjatý kognitivní přístup podporuje psychoanalytický názor, že znovuzažití v přenosu je zvláštním způsobem vzpomínání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.