Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Varvin, S. (2006). Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):37-48.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):37-48

Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?

Sverre Varvin, PD, M.D., Ph.D.

Souhrn

Pro posttraumatický proces po extrémní traumatizaci jsou charakteristické dotírající myšlenky a emoční vyhýbavost. Traumatizovaná osoba obvykle vnímá svět jako nejistý a nebezpečný. Duševní schémata nebo vztahové scénáře s kořeny v traumatické zkušenosti lze snadno evokovat, což může stupňovat děs, ale zároveň též fungovat jako vzorec pro smysluplnou přítomnost a nasměrovat chování - ať už ke zvýšené obraně, či k fyzickému jednání. Tyto vztahové scénáře jsou vyvolávány v přenosu během léčby a mají odezvy v analytikově protipřenosu. Situace přenos-protipřenos se tedy stává dějištěm vzpomínek na různých rovinách: na procedurální rovině skrze způsoby bytí s analytikem, prostřednictvím obrazů a tělesných vjemů i epizod z autobiografické paměti, která je často fragmentovaná. S tělem spjatý kognitivní přístup podporuje psychoanalytický názor, že znovuzažití v přenosu je zvláštním způsobem vzpomínání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.