Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by author…

PEP-Web Tip of the Day

While performing a search, you can sort the articles by Author in the Search section. This will rearrange the results of your search alphabetically according to the author’s surname. This feature is useful to quickly locate the work of a specific author.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Good, M.I. (2006). Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):49-58.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):49-58

Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce

Michael I. Good, M.D.

Výtah

Výsledkem procesu psychoanalytické rekonstrukce může být vzájemně rozpoznaná „krycí rekonstrukce“, kterou pacient i analytik považují za platnou a přesvědčivou, ve skutečnosti však může být vzhledem ke své krycí funkci nepravdivá. Od striktně intrapsychických krycích jevů se liší tím, že intersubjektivní, vzájemně interaktivní determinanty jsou odvozené od vztahu přenos-protipřenos. Krycí rekonstrukce je společný kompromis, jehož funkcí je vyhnout se v přenosu-protipřenosu intenzivním erotickým, sadomasochistickým či narcistickým otázkám. Krycí vzpomínky, jež se vynořují během rekonstrukce, připomínají situace déjà vu a déjà raconté: vzniká pocit, že k zážitku skutečně došlo, ačkoli na obou stranách občas mohou existovat pochybnosti o jeho pravdivosti. K vytváření krycích konstrukcí přispívají následující faktory: vzájemně regresivní aspekty analytické situace, prvky superega a prožívání příkazu vzpomenout si, přání být svědkem minulých událostí, přímý či nepřímý sugestivní vliv analytika, obranná identifikace s analytikem, jakož i analytikova teoretická orientace nebo přístup k rekonstrukci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.