Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, V. (2006). Cesta za Sigmundem Freudem. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):65-66.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):65-66

O konferenci

Cesta za Sigmundem Freudem

Veronika Čermáková

Časně ráno se usazujeme v autobuse, uvítáni kopií mapky Příbora z r. 1833 a průvodkyní, a vyrážíme v mezinárodním složení a v nekonferenčním oblečení na téměř šestihodinovou jízdu do Příbora. Z mlhy se rodí slunečný květnový den, krajina ubíhá za geograficko-sociálně-politického výkladu průvodkyně, klimbání, povídání a seznamování během odpočinkových zastávek. Konečně se před námi objevují vrcholky Beskyd a sám Příbor.

Vystupujeme jakoby do jiné doby - do ticha nedělního poledne na dlážděném renesančním náměstí, kudy právě projíždí bryčka s koňmi (zrovna tu něco točí filmaři). Úzkou uličkou vedoucí k řece Lubině scházíme k hotelu U zlaté hvězdy, kde nás vítá starosta a kde je pro nás připraven oběd. Vzápětí se dozvídáme, že právě tady, v tzv. Flussově domě, trávil Sigmund Freud léto v roce 1872, zde se setkal s Giselou ve žlutých šatech…

Přesouváme se k Freudovu rodnému domku, někteří pěšky, někteří autobusem, za zpěvu: „Happy Birthday, Sigmund!“ Domek je ještě obklopen výkopy a kabely - jak finišují stavební práce před oficiálními oslavami. Přichází místní kameraman a natáčí rozhovor s paní Lydií Tischler, fotografovi se nás konečně podaří shromáždit ke společnému snímku, přichází také paní Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.