Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To convert articles to PDF…

PEP-Web Tip of the Day

At the top right corner of every PEP Web article, there is a button to convert it to PDF. Just click this button and downloading will begin automatically.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2006). Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Vydavatel'stvo F, Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz Originál vyšel pod názvem Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. A Basic Text. Edice Core Competencies in Psychotherapy. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, London, England, 2004.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):69-72.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):69-72

Recenze

Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Vydavatel'stvo F, Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz Originál vyšel pod názvem Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. A Basic Text. Edice Core Competencies in Psychotherapy. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, London, England, 2004.

Review by:
David Holub

Psychiatrickou praxi zejména v anglosaských zemích válcují zaváděné principy „managed care“ (rozdělené multidisciplinární péče). Psychiatři ve Spojených státech, ale postupně i ve Velké Británii a dalších zemích zjišťují, že se jejich profesní role scvrkává na úkon krátkého setkání a úpravu předepisovaných léků. Psychoterapii a dlouhodobějšímu vedení pacientů se věnují odborníci na duševní zdraví jiných oborů. Pokroky v neurovědách a psychofarmakologii vytěsňují z psychiatrických výukových programů psychoterapeutické vzdělání. Navíc každá výuka musí smysl své existence stále více obhajovat měřitelnými výsledky. Díky tomu spatřily světlo světa tzv. jádrové kompetence, pomocí kterých se hodnotí úspěšnost výuky - znalosti, dovednosti a pokrok absolventů všech medicínských specializací. Od července 2002 musí každý vzdělávací program do svých osnov začlenit jádrové kompetence, v opačném případě riskuje nový akreditační proces.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.