Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Plháková, A. (2006). Melanie Kleinová: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963 Praha: Triton, 2005, 408 stran. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):73-74.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):73-74

Melanie Kleinová: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963 Praha: Triton, 2005, 408 stran

Review by:
Alena Plháková

Dílo proslulé britské psychoanalytičky (původem z Vídně) Melanie Kleinové znali donedávna čeští čtenáři pouze na základě jeho souhrnů a interpretací v různých sekundárních pramenech. Je tudíž třeba uvítat, že nakladatelství Triton vydalo na sklonku loňského roku výběr nejlepších prací Kleinové z pozdního údobí její kariéry. Publikace vychází ve výborném překladu Pavly Císařové, obsahuje seznam literatury, rejstřík i poznámky pod čarou. Po formální stránce jí tudíž nelze nic vytknout.

Kniha sestává ze šestnácti zásadních teoretických příspěvků, které jsou doplněny pěti kratšími esejemi a recenzemi. Hned v úvodním článku „Poznámky k některým schizoidním mechanismům“ (z roku 1946) Kleinová prezentuje své přesvědčení, že se objektní vztahy utvářejí hned od narození a že prvním vztahovým objektem je matčin prs, který se v dítěti štěpí na dobrý a špatný, což má za následek rozdělení lásky a nenávisti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.