Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2006). Freud. A Modern Reader. Edited by Rosine Jozef Perelberg Whurr Publishers Ltd., London, 2005. Paperback, cena se pohybovala v době vydání okolo £24.99 GBP.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):75-78.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):75-78

Freud. A Modern Reader. Edited by Rosine Jozef Perelberg Whurr Publishers Ltd., London, 2005. Paperback, cena se pohybovala v době vydání okolo £24.99 GBP.

Review by:
David Holub

„Freud je mrtvý“, hlásá titulek časopisu Time. „Freud skrze své dílo žije dál“, dalo by se přetlumočit poselství některých účastníků mnoha letošních mezinárodních konferencí pořádaných k oslavě 150 let od Freudova narození. Rituální pohřbívání Freuda a jeho nová vzkříšení k psychoanalýze od počátku tak nějak patří. Psychoanalýza prodělala pozoruhodný vývoj. Je ale po více než sto letech možné k práci Sigmunda Freuda dodat ještě něco překvapivě nového?

Když jsem na podzim minulého roku slyšel úvodní přednášku o modelech mysli podle Sigmunda Freuda v podání londýnské psychoanalytičky Rosine Jozef Perelbergové, byl jsem překvapený, jak moderně a v souvislostech lze Freuda představit. Zaujal mne nejen brazilský temperament lektorky, ale zejména její zasvěcený výklad. Netušil jsem tehdy, že Perelbergová Freuda vyučuje již od 70. let 20. století; tehdy začínala na Univerzitě v Rio de Janeiru.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.