Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by sourceā€¦

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2006). O AUTORECH. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):79.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):79

O AUTORECH

Michael I. Good, MD

je psychiatr a výcvikový psychoanalytik, člen Psychoanalytického institutu v New England na East, and the Harvard Medical School v Bostonu, USA.

Tina Goodin, PhD

je výcviková psychoanalytička, členka Kanadské psychoanalytické společnosti se sídlem v Montrealu.

Sverre Varvin, MD, PhD

je psychiatr a psychoanalytik, vice-president I.P.A., tréninkový analytik Norské psychoanalytické společnosti a výzkumný pracovník v Norském Centru pro násilí a traumatický stres v Oslu.

Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof., PhD

je klinická psycholožka a výcviková psychoanalytička Německé psychoanalytické společnosti, profesorka na Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v psychoanalýze.

PhDr. Michael Šebek, CSc.

je klinický psycholog a výcvikový psychoanalytik, člen České psychoanalytické společnosti a České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Působí také jako odborný asistent 2. lékařské fakulty UK, kde vyučuje lékařskou psychologii a etiku.

MUDr. David Holub

je psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut, člen České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, zakladatel časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie.

PhDr. Veronika Čermáková

je klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka, členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Praktikuje psychoanalytickou psychoterapii v soukromé praxi, přednáší a působí rovněž jako výcviková psychoterapeutka.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.