Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Joseph, B. (2007). Využití minulosti v psychoanalytickém procesu. Rev. psychoanal. psychoter., 9(1):24-31.

(2007). Revue psychoanalytická psychoterapie, 9(1):24-31

Využití minulosti v psychoanalytickém procesu

Betty Joseph

V naší profesi je minulost neustále s námi, byť ne zjevně. Naskýtá se však otázka, co chápeme jako minulost - pacientovu „skutečnou“ historii, mezníky, fakta nebo způsob, jakým si pacient vytváří reprezentace své historie? Nakolik minulost využíváme a jak? Tyto otázky podle mého názoru stojí za prozkoumání.

Chci začít od posledního bodu - zamyslet se nad využitím minulosti nejen z pohledu analytika, ale především z pohledu pacienta. Víme, že mnoho pacientů občas hovoří o své minulosti, ale jako by si skoro nic nepamatovali nebo měli v paměti velké mezery; jiní působí, jako by je minulost nezajímala, a zdá se, že nedokáží propojit historii se svým současným životem a začlenit ji do něj; zatímco další pacienti se o své minulosti a rodině často zmiňují a někteří ji využívají k řadě různých vysvětlení. Budu se zde zabývat způsobem, jakým nám pacientův přístup k vlastní minulosti a její využití pomáhají objasnit důležité aspekty jeho osobnosti, a jak to přispívá k našemu pochopení jeho patologie a psychické historie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.