Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device.  (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Joseph, B. (2007). Využití minulosti v psychoanalytickém procesu. Rev. psychoanal. psychoter., 9(1):24-31.
   

(2007). Revue psychoanalytická psychoterapie, 9(1):24-31

Využití minulosti v psychoanalytickém procesu

Betty Joseph

V naší profesi je minulost neustále s námi, byť ne zjevně. Naskýtá se však otázka, co chápeme jako minulost - pacientovu „skutečnou“ historii, mezníky, fakta nebo způsob, jakým si pacient vytváří reprezentace své historie? Nakolik minulost využíváme a jak? Tyto otázky podle mého názoru stojí za prozkoumání.

Chci začít od posledního bodu - zamyslet se nad využitím minulosti nejen z pohledu analytika, ale především z pohledu pacienta. Víme, že mnoho pacientů občas hovoří o své minulosti, ale jako by si skoro nic nepamatovali nebo měli v paměti velké mezery; jiní působí, jako by je minulost nezajímala, a zdá se, že nedokáží propojit historii se svým současným životem a začlenit ji do něj; zatímco další pacienti se o své minulosti a rodině často zmiňují a někteří ji využívají k řadě různých vysvětlení. Budu se zde zabývat způsobem, jakým nám pacientův přístup k vlastní minulosti a její

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.