Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Joseph, B. (2007). Využití minulosti v psychoanalytickém procesu. Rev. psychoanal. psychoter., 9(1):24-31.

(2007). Revue psychoanalytická psychoterapie, 9(1):24-31

Využití minulosti v psychoanalytickém procesu

Betty Joseph

V naší profesi je minulost neustále s námi, byť ne zjevně. Naskýtá se však otázka, co chápeme jako minulost - pacientovu „skutečnou“ historii, mezníky, fakta nebo způsob, jakým si pacient vytváří reprezentace své historie? Nakolik minulost využíváme a jak? Tyto otázky podle mého názoru stojí za prozkoumání.

Chci začít od posledního bodu - zamyslet se nad využitím minulosti nejen z pohledu analytika, ale především z pohledu pacienta. Víme, že mnoho pacientů občas hovoří o své minulosti, ale jako by si skoro nic nepamatovali nebo měli v paměti velké mezery; jiní působí, jako by je minulost nezajímala, a zdá se, že nedokáží propojit historii se svým současným životem a začlenit ji do něj; zatímco další pacienti se o své minulosti a rodině často zmiňují a někteří ji využívají k řadě různých vysvětlení. Budu se zde zabývat způsobem, jakým nám pacientův přístup k vlastní minulosti a její

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2017, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.