Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2008). PhDr. Zbyněk Havlíček. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):62-67.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(1):62-67

Představujeme…

PhDr. Zbyněk Havlíček

Roman Telerovský

Věda, kterou se zabývám, je věda, která se liší od poesie. Neopěvuji poesii. Snažím se objevit její zdroj.

(Lautréamont, 1870)

Syn prozaika Jaroslava Havlíčka, básník, surrealista, klinický psycholog a psychoanalytik, bratranec „prokletého“ básníka Karla Šebka. Narodil se 22. 5. 1922 v Jilemnici, rané dětství prožil v Praze - Krči ve vile se zahradou. Když mu bylo 7 let, přestěhoval se s rodiči a mladší sestrou na pražský Spořilov (1929), reálné gymnázium vystudoval v Praze - Michli (1941). Po maturitě se zapsal na kni-hovnickou školu, navštěvoval kurzy francouzštiny ve Francouzském institutu, do konce války pak pracoval v Technické knihovně. Uprostřed války ho zasáhla smrt otce (duben 1943). Od svých sedmnácti let píše básně. Čte Dostojevského, Prousta, Kafku a studuje Marxe a Freuda. Objevuje Nezvala a Teigeho, Rimbauda, Lautréamonta a Bretona (1941-42), četba jejich děl střídá jeho zájem o poezii Baudelairovu a Hlaváčkovu. Začíná jeho skutečná surrealistická aktivita. Spolu s Robertem Kalivodou, se kterým se sblížil během gymnaziálních studií, zakládá skupinu „spořilovských surrealistů“ (1942-43) a stává se jejím vůdčím duchem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.