Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2008). Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě Eva Prusíková: Dopisy Zbynkovi Torst, Praha 2003; edičně připravil Pavel Čepický.. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):68-72.
    

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(1):68-72

Recenze

Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě Eva Prusíková: Dopisy Zbynkovi Torst, Praha 2003; edičně připravil Pavel Čepický.

Review by:
Roman Telerovský

Představovat Zbyňka Havlíčka již není třeba (viz rubrika „Představujeme“ v přítomném čísle Revue). Respektive není nezbytné dál rozmnožovat encyklopedická, slovníková, záložková, novinová a případně další havlíčkovská hesla. Naopak pro detailní pojednání o životopisných, osobnostních, myšlenkových, emocionálních a mnohých dalších úrovních jeho zjevu není v této krátké recenzi místo. Chci se alespon ve stručnosti zastavit nad knihou vzájemné korespondence Zbyňka Havlíčka (1922-1969) a Evy Prusíkové (1926-1994), jeho milenky, jediné lásky, přítelkyně, druhého Já, dvojnice, zdravotní sestry a manželky primáře internisty v psychiatrickém ústavu v Dobřanech, kde básník působil jako klinický psycholog.

První část knihy tvoří 272 Havlíčkových dopisů Evě napsaných v období 1960-1968, druhou část pak 179 dopisů Evy Prusíkové Havlíčkovi.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.