Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2008). Psychoanalýza, poezie a protipřenos. Rev. psychoanal. psychoter., 10(2):15-30.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(2):15-30

Původní články

Psychoanalýza, poezie a protipřenos

Roman Telerovský

Sen, poesie, analýza, to všechno jsou exaktní vědy.

(J.-B. Pontalis)

Jistě lze souhlasit s tvrzením, že mezi psychoanalýzou a uměním existují mnohačetné a vzájemně inspirující vztahy. Freud chtěl být vědcem, ale současně miloval umění a literaturu, jež mu mnohdy poskytly inspiraci pro jeho klinické i metapsychologické úvahy. Jeho kazuistiky se čtou téměř jako literární díla, jako básnická vyprávění, kterým neschází vědecká systematičnost. V jeho úvahách nalézáme odkazy na literární a mytologické postavy, které si vypůjčuje k pojmenování jistých prvků a motivů lidské duše a psychických dějů. Některé z jeho myšlenek jsou formulovány téměř básnickým jazykem. Jinde usiluje o analýzu literárních děl, jimiž současně ilustruje a obhajuje své objevy na poli nevědomí. Mnozí z jeho následovníků na jeho myšlenky navázali, oblastí umění byli tak či onak inspirováni a v řadě případů ji učinili předmětem své analýzy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.