Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2009). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 11(1):2-4.

(2009). Revue psychoanalytická psychoterapie, 11(1):2-4

Editorial

Slavoj Titl

Vážení a milí čtenáři,

od posledního čísla věnovaného psychoanalytické párové a rodinné terapii (2002, IV. roč. č. 2) uplynulo 7 let. Potěšilo nás, že téma bylo se značným zájmem přijato. Od té doby výrazně přibylo psychoterapeutů, kteří mají zájem aplikovat psychoanalytickou teorii na práci s páry a rodinami. Také v rámci ČSPAP hlavně díky otevřenosti a toleranci celé společnosti a organizačním schopnostem Lucie Lucké jsme mohli vytvořit sekci (vedle individuální, skupinové a dětské) zaměřenou na párovou a rodinnou terapii. Čtvrtá sekce ČSPAP krátce po svém založení na půdě ČSPAP otevřela výcvik pro psychoanalytické psychoterapeuty, kde se objevilo mnoho mladých, nadaných psychoterapeutů. A v neposlední řadě také na mezinárodní úrovni dochází k propojování psychoanalytiků zaměřených na tuto problematiku, což se projevilo nejvýrazněji tím, že EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) EFPP slavnostně a definitivně stvrdila existenci sekce psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie jako svou součást.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.