Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovsk√Ĺ, R. (2010). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):2-5.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):2-5

Editorial

Roman Telerovský

Vážení čtenáři,

letní číslo Revue psychoanalytická psychoterapie, které držíte v rukou, se od předchozích čísel ve dvou ohledech liší. K jejímu sestavení jsem byl vyzván jako člověk, který stojí mimo redakční okruh Revue a mimo institucionální zázemí České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, ale současně jako někdo, kdo má k psychoanalýze a umění (poesii) blízko svým profesním i osobním zaujetím. Zaměření Revue, vyjádřené titulem Psychoanalýza, umění a kultura, odkazuje k oblasti, která na první pohled stojí mimo klinickou psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii. Publikované články však nenaplňují nabízející se představu o spekulativních aplikacích psychoanalýzy na oblast umění a kultury, nýbrž jsou převážně určovány propojením mimoklinické a klinické reality. Než ve stručnosti představím příspěvky jednotlivých autorů, chtěl bych se pokusit takto pojaté číslo psychoanalytické revue zařadit do širšího českého historického kontextu podobně pojatých snah.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.