Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Grotstein, J.S. (2010). Záhadný vztah mezi kreativitou, duševním zdravím a psychopatologií. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):6-18.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):6-18

Překladové články

Záhadný vztah mezi kreativitou, duševním zdravím a psychopatologií

James S. Grotstein, M.D.

Kreativita (tvořivost) se v psychoanalytickém myšlení dlouhou dobu těší výsadnímu postavení, bývá úzce spojována s duševním zdravím obecně a se zdařilou sublimací a neutralizací pudových hnutí i afektů. Pojem kreativity se navíc v klinickém uspořádání používá různými způsoby bez pečlivého zvážení jejích kritérií, estetických požadavků a strukturálních pravidel, které jej určují a řídí.

Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat tyto otázky. Dále předkládá hypotézu, že kreativita představuje entitu, jež často může být nezávislá na vývoji charakteru a sloužit osobám, které trpí perverzními, hraničními, maniodepresivními či jinými primitivními duševními stavy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.