Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2010). Symboly a symbolizace. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):26-32.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):26-32

Symboly a symbolizace

Michael Šebek, CSc.

Příspěvek pojednává o psychoanalytickém pojetí symbolu, procesů symbolizace a jejich funkci, seznamuje s myšlenkami převážně kleiniánských autorů (Kleinová, Segalová, Bion, Money-Kyrle). Ukazuje na význam symbolů a symbolizace pro utváření a fungování psychiky a vnitřního světa jedince i na jejich významy komunikační, zastavuje se u vývoje samotné symbolické funkce. Naznačeny jsou vztahy mezi symbolizací a sublimací a mezi symbolizací, symbolem a „kontejnující“ funkcí. Autor poukazuje na to, že různé kvality schopnosti symbolizovat odráží úroveň psychické diferenciace a integrace pacienta a mají význam pro vlastní psychoanalytickou práci, určují způsob naslouchání a porozumění psychickým obsahům a povahu intervencí psychoanalytika. Klinická ukázka zachycuje mnohaúrovňový proces symbolizace pacientky v průběhu analytické sese.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.