Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To bookmark an article…

PEP-Web Tip of the Day

Want to save an article in your browser’s Bookmarks for quick access? Press Ctrl + D and a dialogue box will open asking how you want to save it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dvorský, S. (2010). Utajená snění Karla Teiga. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):33-41.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):33-41

Utajená snění Karla Teiga

Stanislav Dvorský

Autor se ve svém příspěvku zastavuje u „tajných“ rysů tvůrčí osobnosti Karla Teiga a zamýšlí se nad povahou jeho erotického snění (eroticko-destruktivní symbolizací) v kolážové tvorbě „utopických“ erotických objektů. Ty autor srovnává s některými objekty Hanse Bellmera a hledá vazbu mezi některými psychoanalytickými komentáři k Bellmerovu dílu a svými úvahami nad Teigovou kolážovou tvorbou.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.