Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

McDougallová, J. (2010). Umělec a vnější svět. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):42-52.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):42-52

Umělec a vnější svět

Joyce McDougallová, ED.D.

Autorka, inspirovaná myšlenkami Freuda, Winnicotta a Kleinové a vlastní klinickou praxí, se zabývá otázkami umělecké tvořivosti, tvůrčím procesem a jeho inhibicemi. V analýze vztahu umělce k vnějšímu a vnitřnímu světu rozebírá čtyři základní aspekty jakékoliv tvůrčí myšlenky nebo činu: a) vztah tvůrce a prostředku vyjádření, b) vztah tvůrce a publika, c) pregenitální erotismus a archaické sexuální impulsy, d) primární nevědomá bisexualita. Každý z těchto čtyř faktorů může být prožíván jako forma transgrese (překročení zákazu), vyvolat psychický konflikt a vést k inhibici tvořivosti anebo k psychickému strádání, které doprovází tvůrčí akt. Své myšlenky autorka ilustruje několika kasuistikami.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.