Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fulka, J. (2010). Freudova Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):53-63.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):53-63

Freudova Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace

Josef Fulka, Ph.D.

Předkládaný text je pokusem o interpretaci Freudova textu „Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci“ s přihlédnutím k jeho filosofickým interpretacím (S. Kofman, P. Ricoeur, M. Merleau-Ponty). Takováto četba Freuda umožňuje polemizovat s mechanistickým a kauzalistickým pojetím psychoanalýzy jakožto rigidního determinismu. Třebaže se jedná o výklad jednoho konkrétního textu, je zároveň možno tvrdit, že problematika, která se v souvislosti s ním dostává na světlo, má povahu paradigmatickou a týká se otázek mnohem širších: statusu vzpomínky, vztahu subjektu k jeho minulosti, k nevědomí atd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.