Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mahler, M. (2010). Mýtus o Orfeovi Psychoanalytické ohlédnutí. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):64-71.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):64-71

Mýtus o Orfeovi Psychoanalytické ohlédnutí

Martin Mahler

Mýtus o Orfeovi a Eurydice se věnuje kulturně důležitému tématu loučení a ztráty blízkého člověka. V současných uměleckých dílech je Orfeova láska často idealizována a zbavena vnitřní rozpornosti. V psychoanalýze je Orfeus spojován s procesem truchlení a melancholie. Autor ukazuje na Orfeovu opakující se neschopnost u sebe milostný objekt udržet a na aktivní obrany před fantazijním zničením tímto objektem. Orfeus se otočil, aby Eurydiku znovu ztratil, protože se s ní bál zůstat. Orfeus umělec řeší svůj konflikt s milostným objektem na estetické úrovni a není schopen jej symbolicky zvládnout. Nakonec je tímto objektem zničen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.