Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Perelbergová, R.J. (2010). Zavražděný otec; mrtvý otec: Nový pohled na oidipský komplex. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):72-88.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):72-88

Zavražděný otec; mrtvý otec: Nový pohled na oidipský komplex

Rosine J. Perelbergová, Ph.D.

V tomto příspěvku znovu zavádím obětování sexuality jako ústřední, tragický prvek oidipské struktury. Od tohoto chápání bylo v psychoanalytické literatuře většinou upuštěno a oidipská struktura bývá redukována na procesy exkluze. Práce sleduje vývoj teoretických a klinických proměn Freudových názorů na roli otce a upozorňuje, že nám umožňují hlouběji pochopit oidipský komplex. Zabývá se paradoxem: zabití otce je podle Freuda požadavkem vytvoření společenského řádu, který od té doby veškeré zabíjení zakazuje. Otce je však nutné zabít pouze metaforicky, neboť skutečné vyloučení (exkluze) otce je původem celé řady psychopatologií - od násilí až po psychózy a perverze. Práce analyzuje zásadní asymetrii přítomnou v oidipské struktuře a upozorňuje, že tři prvky oidipského trojúhelníku tvoří zákon (mrtvého otce, tento zákon nastoluje obětování sexuality), touha (po ztraceném objektu) a identifikace (s otcem i s matkou). Následuje rozbor dvou klinických ukázek. V první lze rozpoznat perverzní strukturu, v níž otec byl „zavražděn“; v druhé probíhá postupné konstruování mrtvého otce jako symbolického otce v analytickém procesu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.