Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2010). Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):89-93.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):89-93

Představujeme…

Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov

Roman Telerovský

… jeho oprávněním jsou dva tlusté separáty, v jednom z nich je změť znaků azbuky přerušovaná na každém druhém řádku latinkou psaným jménem Freud (také Freudu a Freuda), v druhém výtisku se to samé děje se jménem Jung.

(Freud o Osipovi v dopise Jungovi z 2. ledna 1910)

V nejranější historii formování psychoanalytické pospolitosti v českých zemích nalezneme dvě původně na sobě nezávislá uskupení lékařů a psychiatrů, jejichž postupné prolnutí na začátku třicátých let minulého století dává vzniknout „pražské psychoanalytické skupině“. Byla zde „košická skupina“ lékařů a psychiatrů zajímajících se o studium psychoanalýzy, kterou kolem sebe v roce 1919 zorganizoval Jaroslav Stuchlík (1890-1967), tehdy čerstvě primář neuropsychiatrického oddělení státní nemocnice v Košicích a rovněž první psychiatr, který českou odbornou veřejnost od půlky desátých let minulého století seznamoval s psychoanalýzou.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.