Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2010). Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):89-93.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):89-93

Představujeme…

Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov

Roman Telerovský

… jeho oprávněním jsou dva tlusté separáty, v jednom z nich je změť znaků azbuky přerušovaná na každém druhém řádku latinkou psaným jménem Freud (také Freudu a Freuda), v druhém výtisku se to samé děje se jménem Jung.

(Freud o Osipovi v dopise Jungovi z 2. ledna 1910)

V nejranější historii formování psychoanalytické pospolitosti v českých zemích nalezneme dvě původně na sobě nezávislá uskupení lékařů a psychiatrů, jejichž postupné prolnutí na začátku třicátých let minulého století dává vzniknout „pražské psychoanalytické skupině“. Byla zde „košická skupina“ lékařů a psychiatrů zajímajících se o studium psychoanalýzy, kterou kolem sebe v roce 1919 zorganizoval Jaroslav Stuchlík (1890-1967), tehdy čerstvě primář neuropsychiatrického oddělení státní nemocnice v Košicích a rovněž první psychiatr, který českou odbornou veřejnost od půlky desátých let minulého století seznamoval s psychoanalýzou.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.