Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access “The Standard Edition” of Freud’s work…

PEP-Web Tip of the Day

You can directly access Strachey’s The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud through the Books tab on the left side of the PEP-Web screen.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. Holub, D. (2010). Eva Weissweilerová: Freudové. Biografie jedné rodiny. Nakladatelství H&H, 2008, 358 stran. www.nakladatelstvihh.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):94-99.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):94-99

Recenze

Eva Weissweilerová: Freudové. Biografie jedné rodiny. Nakladatelství H&H, 2008, 358 stran. www.nakladatelstvihh.cz

Review by:
Halina Čermáková

David Holub

Zájemci o psychoanalýzu si dnes mohou přečíst kvalitní odbornou literaturu v češtině. Na knižním trhu se objevují také knihy, které se psychoanalýzou zabývají, avšak svým žánrem se pohybují spíše na hranici literatury faktu, mýtu, popularizující eseje. Tuto oblast vysoce osobní výpovědi reprezentuje počin Weissweilerové, která svoji cestu k psychoanalýze a k životu a vztahům Sigmunda Freuda zachytila v práci Freudové. Biografie jedné rodiny. V průběhu diskusí mezi kolegy jsme si uvědomili, že tato kniha vyvolává nápadně pohlavně odlišné reakce mezi kolegy a kolegyněmi, s větší kritičností mezi muži. Pokusili jsme se tento jev zachytit pomocí následujícího dvojího pohledu na text Weissweilerové.

Pohlavní odlišnost protipřenosových reakcí analytiků/analytiček, terapeutů/terapeutek na pacienta a na klinický materiál (gender based countertransference) není neznámým fenoménem a zpracovává jej například Bernardez (1987, 2004), Maguire (2001), Gabbard a Wilkinson (1996).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.