Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Klimpl, P. (2010). Elisabeth Roudinesco, Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse Springer, Wien - New York 2004. 1261 s. ISBN 3-211-83748-5. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):100-101.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):100-101

Elisabeth Roudinesco, Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse Springer, Wien - New York 2004. 1261 s. ISBN 3-211-83748-5

Review by:
Petr Klimpl, CSc.

Recenzovat slovník nebo encyklopedii je zajisté čin poněkud drzý. Od recenzenta se samozřejmě očekává, že předmět svého komentátorského úsilí četl. V případě slovníku o více než dvanácti stovkách stran to ovšem platit nemůže.

Wörterbuch der Psychoanalyse z roku 2004 je německou verzí francouzského Dictionnaire de la Psychoanalyse, vydaného v nakladatelství Artheme Fayard v roce 1997. Za knižní vazbou s reprodukcí obrazu Oidipus řeší hádanku Sfingy od slavného francouzského klasicistního malíře Jean-Augusta Dominiquea Ingrese z roku 1808 se skrývá impozantní a zároveň velmi specifické dílo.

V 740 heslech jsou obsažena jména, země, díla a pojmy determinující psychoanalýzu jako teorii lidské mysli, jako léčebnou metodu, jako hnutí i jako ideologii svého druhu. První z autorů, Elisabeth Roudinesco (*1944), absolvovala elitní literární a jazykovědné vzdělání na pařížské Sorboně. V letech 1969 až 1981 byla členkou École Freudienne de Paris a osobní analýzu absolvovala u Jacquese Lacana (1901-1981).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.