Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2010). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):103-104.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):103-104

O autorech

Stanislav Dvorský

Básník, esejista, grafik. V šedesátých letech účastník aktivit pražského surrealistického okruhu, v sedmdesátých a osmdesátých letech účastník psychoanalytických bytových seminářů (1978-1985). Uspořádal a doslovem doprovodil sebrané teoretické texty básníka a psychoanalytika Zbyňka Havlíčka Skutečnost snu (Torst 2003), podílel se na sborníku Alan a kol.: Alternativní kultura 1945-1989 (NLN 2002). Samostatně vydal básnické sbírky Zborcené plochy (Torst 1995), Dobyvatelé a pařezy (KJD 2004), Oblast ticha (Mervart 2007) a prózy Hra na ohradu (Torst 2006) a Ruleta (Arco 2009).

Mgr. Josef Fulka, PhD.

Filosof a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na Filosofickém ústavu AV v Praze. Věnuje se především moderní francouzské filosofii, literární teorii a psychoanalýze. Je autorem řady článků a knih Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století (2004), Psychoanalýza a francouzské myšlení (2008) a spoluautorem monografie Michel Foucault: politika a estetika (2005).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.