Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2010). Úvodem k Terapii traumatu a soudobé německé psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):2-5.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):2-5

Editorial

Úvodem k Terapii traumatu a soudobé německé psychoanalýze

Michael Šebek

Milý čtenáři,

Revue psychoanalytická psychoterapie je trvale orientována tematicky, podobně jako americký časopis Psychoanalytic Inquiry, který byl a je pro nás určitým vzorem. Po té, co Revue představila výběr z britské a francouzské psychoanalýzy, je logicky na řadě německá současná psychoanalýza. Německo je velká kulturně a ekonomicky vyspělá země, což se odráží také v poměrně velkém počtu psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů a v diferencovaných institucích. V Německu existují dvě velké psychoanalytické společnosti, a sice DPV (Deutsche Psychoanalytische Verenigung) a DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Vedle toho je tu třetí DGPT (Deutsche Gesellschaft fur Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie) orientovaná více na psychoterapii. DGPT byla založena v roce 1949 jako organizace, jejímž cílem bylo postavit na nohy válkou zhroucenou psychoanalýzu a psychoterapii v západní části Německa. Má dnes 3250 členů a funguje jako střechová politicko-profesní organizace pro DPV, DPG a pro německou jungiánskou a individuální psychologii.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.