Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Böhleber, W. (2010). Ako môžeme duševne integrovať traumatickú realitu? Psychoanalytická teória a vzťah medzi vonkajšou a vnútornou realitou. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):6-17.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):6-17

Původní články

Ako môžeme duševne integrovať traumatickú realitu? Psychoanalytická teória a vzťah medzi vonkajšou a vnútornou realitou

Werner Böhleber, Dr. phil.

Autor nejprve podává přehled o původní koncepci traumatu, kterou uvedl Freud společně s Breurem v r. 1893. Vzpomínka na trauma svedení působí v psychice jako cizí těleso. Po první světové válce se Freud a jeho žáci znovu zabývali traumatickou neurózou a do popředí se dostal psycho-ekonomický faktor. Návraty prožitku traumatu ukazovaly na potřebu zvládnout traumatickou událost. Teorie traumatu jako cizího tělesa se mění na teorii velkého množství nevázané energie způsobující vzrušení. To musí být nejen odreagované, ale také psychicky vázané. V teorii objektních vztahů se trauma jeví jako „černá díra“. Podle Balinta je traumatogenní kvalita situace závislá od toho, zda mezi dítětem a objektem existoval intenzivní vztah. Teorie objektních vztahů umožnila studovat extrémní traumatizace způsobené holokaustem. Autor se dále zabývá otázkou přesnosti traumatických vzpomínek.

Podle některých autorů jsou traumatické vzpomínky zachycené a uchované s vysokou přesností. Podle psychoanalytických předpokladů však traumatické návraty vzpomínek nejsou čistým opakováním, ale jsou ovlivněny vnějšími sociálními vlivy a vnitřním zpracováním traumatu. S pojmem traumatu souvisí disociativní fenomény, které se projevují jako odštěpené stavy self. Novější práce o traumatu vrátily zpět do odborné diskuze disociační obranu, kterou Freud formuloval v samotných počátcích psychoanalytické teorie v souvislosti s traumatem. Rekonstrukce a duševní integrace traumatických vzpomínek pomocí symbolizace a historizace pomáhají překonat fragmentaci a disociaci spojenou s traumatem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.