Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Henningsenová, F. (2010). Konkretistická fúze, agování a symbolizace: Analytický proces v terapii lidí těžce traumatizovaných v raném dětství. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):18-33.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):18-33

Překladové články

Konkretistická fúze, agování a symbolizace: Analytický proces v terapii lidí těžce traumatizovaných v raném dětství

Franziska Henningsenová, Dip.-Psych.

Těžká traumatizace v raném dětství vyvolává specifické konfigurace obrany, označované jako konkretistická fúze. Odštěpené afekty vedou ke sloučení subjektu a objektu, a tento proces, když nedojde k remisi, velmi ovlivňuje další vývoj. Autorka popisuje ve dvou podrobných vinětách jak se tyto fúze projevovaly v přenosovém vztahu a jak se je podařilo odstranit během analytického procesu. V teoretické části se zabývá projektivní identifikací, vývojovou psychologií a konceptem mrtvé matky (Green) a také otázkami techniky léčení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.