Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hübner, W. (2010). Nezbytnost porušení pravidel: Analytik jako zprostředkovatel mezi světem vnitřních a vnějších objektů. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):46-62.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):46-62

Nezbytnost porušení pravidel: Analytik jako zprostředkovatel mezi světem vnitřních a vnějších objektů

Wulf Hübner, Dr. Phil., Dipl.-Psych

Porušení pravidel analytikem jsou „nezbytná“. Podle autora článku patří konstitučně k psychoanalytickému procesu, protože analytik je neustále vystaven pokušení částečně odžívat svůj protipřenos vůči pacientovi. Autor objasňuje řadu v literatuře popsaných klinických příkladů, v nichž je tématem zacházení s částečným odžíváním protipřenosu a argumentuje ve prospěch svého přesvědčení, že léčba pacientů s tzv. ranými poruchami může být jen tehdy úspěšná, pokud tito pacienti získají zkušenost, která jim umožní „dotknout se“ svého analytika, coby skutečné osobnosti. Zároveň autor překvapivě objevuje, že odehrání protipřenosu a verbalizaci ze třetí pozice přináleží stejná realita. Obě jsou to události v analytické situaci a obě vystupují vně přenosově-protipřenosového vztahu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.