Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Burgerová, J. (2010). Zakázaná mateřská řeč Dvojitý jazykový zmatek jako výraz transgenerativního konfliktu na základě až do dneškaexistujícího napjatého vztahu mezi Českou republikou a Německem. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):63-71.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):63-71

Zakázaná mateřská řeč Dvojitý jazykový zmatek jako výraz transgenerativního konfliktu na základě až do dneškaexistujícího napjatého vztahu mezi Českou republikou a Německem

Jana Burgerová, dipl.-Psych.

V tomto článku se autorka snaží analyzovat důsledky nebo vlivy politicko-společenských vztahů mezi kdysi znepřátelenými sousedními státy (Československo/Česká Republika a Německo) na výuku přítomného zemského jazyka). Článek je provázán osobními údaji autorky, které toto jazykové drama přesněji zobrazují. Pohybovat se v obou jazykových světech, což krátce po druhé světové válce bylo vlastně bezmála vyloučené, může transgenerativní transmise vyjádřit, a to nezávisle na tom, jak dobře člověk tu řeč ovládá. Lze připustit, že se z psychodynamického pohledu odehrávají podobné fenomény i v jiných státech se srovnatelnými konflikty, jako je například Palestina nebo některé státy na Balkáně (Kosovo).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.