Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Příhoda, P. (2010). Na objednávku o sobě. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):72-76.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):72-76

Představujeme…

Na objednávku o sobě

Petr Příhoda

Naše současná psychoanalytická generace prý má znát své předky, vědomí tradice posiluje skupinovou identitu, uznávám. Mám se představit, rozsah textu prý záleží jen na mně.

S tím vědomím tradice je to u nás svízelné. České myšlenkové prostředí nikdy nebylo psychoanalýze nakloněno, což by tolik nevadilo, ale samu její zdejší historii poznamenal dvojí přeryv. První generace, omezená na Prahu, těžila z blízkosti Vídně (dojížděla sem např. Anna Freud), ale skoncoval s ní nacismus. Jedni emigrovali, druhé zahubil holocaust. Sotva se těch pár, kdo přežili, stačilo znovu etablovat, přišel únorový puč - a psychoanalýza, prý součást „buržoazní kultury“, byla znovu určena k likvidaci. O přežití v ilegalitě se zasloužili tři kolegové: Haas, Dosužkov a Kučera. Měli svůj dorost, dnešní veterány.

Teď budu psát o sobě (nar. 1939). Táta byl důstojníkem letectva. Utíkal do Anglie, chytili ho, odsoudili pro velezradu, a on věznění nepřežil.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.