Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by sourceā€¦

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2010). Jon G. Allen, Peter Fonagy, Antony W. Bateman: Mentalizing in Clinical Practice. Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc., 2008, 403 stran. www.appi.org. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):77-81.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):77-81

Recenze

Jon G. Allen, Peter Fonagy, Antony W. Bateman: Mentalizing in Clinical Practice. Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc., 2008, 403 stran. www.appi.org

Review by:
David Holub

Prosadit nový přístup na přesyceném veletrhu současných psychoterapeutických směrů vyžaduje sebevědomou teorii, jasný jazyk a vědecky podložené důkazy o účinnosti, které spolu s neurovědeckým výkladem psychologických jevů otevírají dveře především psychiatrickým, univerzitním a výzkumným společnostem. Klíčem k úspěchu je vytrvalá propagace v odborných časopisech, pravidelné exponování psychoodborníků na konferencích, chytlavá kritika předchozích směrů a několikadenní výcvikový kurz obsazený na několik měsíců dopředu. Celosvětově se šířící „globalizace-fonagizace“ je přesvědčivým důkazem, že Peter Fonagy a Antony Bateman projekt mentalizace „prodávají“ nadmíru úspěšně. Již samotný název mentalizace (bez bližšího seznámení se teorií a technikou práce) budí polarizované reakce: mezi nepsychoanalytickou veřejností vesměs nadšení ne nepodobné adolescentnímu vzrušení z oblíbené kapely, zatímco psychoanalyticky trénovaní kolegové vyslovují skepsi „starého vína v novém měchu“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.