Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2010). Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Tradition. Johnson, S. - Rzuczinsky, S. (eds.), Londýn: Karnac Books 1999. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):82-84.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):82-84

Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Tradition. Johnson, S. - Rzuczinsky, S. (eds.), Londýn: Karnac Books 1999

Review by:
Lucie Lucká

Poté, co jsem na konferenci EFPP ve Florencii, kterou pořádala její nově založená sekce psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie, vyslechla příspěvek britského psychoanalytického psychoterapeuta Stanley Ruczynskeho, zlákalo mě u stánku Karnac Books jeho jméno na titulní straně knihy Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Tradition. Jedná se o sborník prací sedmi významných britských psychoanalytických psychoterapeutek, který sestavili Sue Johnsonová a Stanley Rzuczinsky, a který vyšel poprvé v roce 1999 v nakladatelství Karnac Books v Londýně.

Všechny autorky osmi článků jsou řádné členky BAP (British Association of Psychotherapists), působí na plný nebo částečný úvazek jako psychoanalytické psychoterapeutky, trénují, učí a většinou také píší knihy nebo odborné články.

Britská psychoanalytická škola „nezávislých“, British Independent Group (Fairbairn, Winnicott, Bowlby, Balint aj.) se od svého vzniku vyznačovala samostatným, tvořivým přístupem k nejrůznějším psychoanalytickým otázkám a vyzdvihovala důležitost vztahu k objektu nad pudovým uspokojením.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.