Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2011). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):3-4.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):3-4

Traumatizované dítě v dnešní době

Editorial

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Vážení a milí čtenáři,

od posledního čísla Revue věnovaného problematice dětí a adolescentů uplynulo pět let.

Je potěšující, že se dětská sekce ČSPAP v současné době výrazně rozšířila o nové mladé kolegy. Jejich zájem o výcvik a spolupráci nás velmi těší a motivuje pro rozvíjení dalších aktivit.

Psychoterapeutická práce s dětmi a adolescenty není snadná a má svá specifika, například dítě do terapie nepřichází samo, většinou je přiváděno rodiči. A s reálnými rodiči musíme při terapii také počítat. Psychoterapie má rozhodně velký význam, poněvadž umožňuje zasáhnout do problému s možností jej ovlivnit a předejít tak následkům, které by se mohly projevit v budoucnosti. V tomto smyslu jde o prevenci a uchování duševního zdraví.

V našich podmínkách je systematická analytická práce s dětmi sociálně málo v povědomí, což tuto práci ztěžuje.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.