Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Tischlerová, L. (2011). Koncept traumatu dříve a nyní. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):5-15.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):5-15

Překladové články

Koncept traumatu dříve a nyní

Lýdia Tischlerová

Lydie Tischlerová ve svém článku shrnuje teoretické koncepty traumatu rozšířené o klinické zkušenosti a nálezy. Trauma zůstává intrapsychickou záležitostí, ale je nutné také docenit význam externí reality, která se pro pacienta stává spouštěčem traumatu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.