Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hornová, A. (2011). Děti, které používají tělo k vypořádání se s traumatem: aktivita, pohled a prostor pro myšlenku. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):16-27.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):16-27

Děti, které používají tělo k vypořádání se s traumatem: aktivita, pohled a prostor pro myšlenku

Ann Hornová

Ann Horne se ve svém příspěvku zabývá příčinami, následky a terapií těžce traumatizovaných dětí. Zdůrazňuje nutnost komplexní péče a propojení profesionálů a zainteresovaných institucí, má-li být perspektiva těchto dětí příznivější.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.