Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lanyadová, M. (2011). Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):28-41.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):28-41

Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky

Monica Lanyadová

Monica Lanyado, která má sama dlouhodobou praxi v léčbě těžce traumatizovaných dětí, přináší ve svém článku kazuistické ukázky zároveň s teoretickými odkazy. Zároveň zdůrazňuje význam osobní účasti terapeuta. Při práci v takto obtížné terapii je nutné zachovat a ošetřovat vlastní dobré duševní síly.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.