Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lanyadová, M. (2011). Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):28-41.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):28-41

Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky

Monica Lanyadová

Monica Lanyado, která má sama dlouhodobou praxi v léčbě těžce traumatizovaných dětí, přináší ve svém článku kazuistické ukázky zároveň s teoretickými odkazy. Zároveň zdůrazňuje význam osobní účasti terapeuta. Při práci v takto obtížné terapii je nutné zachovat a ošetřovat vlastní dobré duševní síly.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.