Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Sakař, P. (2011). Může být odehrání terapeutem užitečné?. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):42-49.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):42-49

Původní články

Může být odehrání terapeutem užitečné?

Petr Sakař, Ph.D.

Petr Sakař ve svém článku uvádí terapii chlapce v latenci a zamýšlí se nad významem odehrávání v terapii dětí jak z hlediska teoretických přístupů, tak z hlediska vlastní terapie. Považuje odehrávání za integrální součást terapie dětí a zdůrazňuje autentické prožití protipřenosových pocitů.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.