Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2011). PhDr. Hana Junová. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):55-58.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):55-58

PhDr. Hana Junová

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Ve vánočním čase jsme ji navštívily v jejím hostivickém bytě. Když se otevřely dveře, přivítala nás Hana Junová s úsměvem a hned hlásila, že v oboru pracuje tak dlouho, že už si připadá jako její tetička, která viděla hořet Národní divadlo. Skutečně pracuje v oboru přes 50 let.

Byt byl provoněný vánočním cukrovím vlastní výroby. Dostalo se nám milého uvítání a pak jsme se již jen ptaly a poslouchaly. Uvádíme tento neopomenutelný detail proto, že naprosto vystihuje přátelskou a pohostinnou povahu Hany Junové. Nakonec jsme ji požádaly, aby sama zachytila a uspořádala to, co považuje ve svém osobním i profesním životě za podstatné a pokusila se nic nevynechat. Článek tedy vznikl jako kombinace faktografických údajů, které nám Hana Junová poslala, a společného posezení.

Narodila se 11. 7. 1937 v Praze. Otec, Ing. Karel Smrž, celoživotní filmař, dramaturg, spisovatel odborných filmových knížek, stál u zrodu FAMU, kde se také v roce 1953 stal docentem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.