Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2011). PhDr. Hana Junová. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):55-58.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):55-58

PhDr. Hana Junová

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Ve vánočním čase jsme ji navštívily v jejím hostivickém bytě. Když se otevřely dveře, přivítala nás Hana Junová s úsměvem a hned hlásila, že v oboru pracuje tak dlouho, že už si připadá jako její tetička, která viděla hořet Národní divadlo. Skutečně pracuje v oboru přes 50 let.

Byt byl provoněný vánočním cukrovím vlastní výroby. Dostalo se nám milého uvítání a pak jsme se již jen ptaly a poslouchaly. Uvádíme tento neopomenutelný detail proto, že naprosto vystihuje přátelskou a pohostinnou povahu Hany Junové. Nakonec jsme ji požádaly, aby sama zachytila a uspořádala to, co považuje ve svém osobním i profesním životě za podstatné a pokusila se nic nevynechat. Článek tedy vznikl jako kombinace faktografických údajů, které nám Hana Junová poslala, a společného posezení.

Narodila se 11. 7. 1937 v Praze. Otec, Ing. Karel Smrž, celoživotní filmař, dramaturg, spisovatel odborných filmových knížek, stál u zrodu FAMU, kde se také v roce 1953 stal docentem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.