Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Sakař, P. (2011). Elisabeth Cleve: From Chaos to Coherence - Psychotherapy with a little boy with ADHD. London: Karnac 2004. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):64-65.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):64-65

Elisabeth Cleve: From Chaos to Coherence - Psychotherapy with a little boy with ADHD. London: Karnac 2004

Review by:
Petr Sakař, Ph.D.

Důvodem, pro který jsem se rozhodl číst další knihu od Elisabeth Cleveové, byla ta první, kterou jsem si stejně jako mnozí jiní mohl přečíst v češtině díky Nakladatelství Lidové noviny už před několika lety. Nesetkal jsem se dosud s nikým, koho by se příběh dvou a půlletého Viktora z knihy „Drž tátu za ruku“ nedotkl a koho by nezaujal způsob, kterým zkušená psychoterapeutka převyprávěla průběh jejich společné práce v terapii. Vzpomínám na vyjádření studentky, která se při pokusu o kritické zhodnocení této knihy s bázlivostí v očích jala definovat paradoxně jednu z jejích největších předností: „Je málo odborná?“. Pochopil jsem, že odbornost publikace je často poměřována frekvencí výskytu odborných pojmů, délkou obecného úvodu shrnujícího dosavadní teorie a kategorizace vztahující se k tématu, obsažností odkazů na použitou literaturu a konečně charakteristickým šroubovaným (odborným) způsobem vyjadřování.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.