Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2011). Psychotherapy with couples. Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies. Ruszczynski, S. (ed.), Karnac Books, London, 1. vydání 1993, reprint 2005.. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):66-68.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):66-68

Psychotherapy with couples. Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies. Ruszczynski, S. (ed.), Karnac Books, London, 1. vydání 1993, reprint 2005.

Review by:
Slavoj Titl

S. Ruszczynski je jedním z nejvýznamnějších představitelů nejen anglické psychoanalytické školy, ale celoevropského zájmu o psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii a proto mi udělalo velikou radost, když jsem tuto knihu dostal. Jde vlastně o sborník článků předních psychoanalytiků a Jungiánů sdružených v Tavistockém institutu manželských studií (TIMS). Články jsou smysluplně rozděleny do několika tematických částí. Za zmínku stojí i úvod napsaný Davidem E. Scharffem, který je hlavním představitelem americké objektně vztahové psychoanalýzy aplikované na párovou a rodinnou terapii. Scharff se v úvodu věnuje vývoji zájmu o párovou terapii především ve Velké Británii, kde už v roce 1948 založili takto orientovaný institut a od počátku tu vedle sebe plodně pracovali Freudiánsky trénovaní analytici s Jungiány, kteří se zajímali o souhru intrapsychických a interpersonálních objektních vztahů.

Hlubší seznámení s historií, postupným vývojem ideí a s proměnami organizační a terapeutické praxe v TIMS poskytuje část první: INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.