Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use OneNote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

You can use Microsoft OneNote to take notes on PEP-Web. OneNote has some very nice and flexible note taking capabilities.

You can take free form notes, you can copy fragments using the clipboard and paste to One Note, and Print to OneNote using the Print to One Note printer driver. Capture from PEP-Web is somewhat limited.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2011). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):69.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(1):69

O autorech

Lýdie Tischlerová

pochází z Ostravy. Po druhé světové válce emigrovala do Anglie, kde žije dosud. Působila jako dětský psychoterapeut, vycvičila se u Anny Freudové. Od r. 1993 realizovala výcvik v psychoterapii dětí a adolescentů pro české frekventanty v ČSPAP. Je čestnou členkou ČSPAP. Patří k zakladatelům Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii. Organizovala podvýbor pro styk se zeměmi střední a východní Evropy. Pracuje dosud v Britské asociaci psychoterapeutů. Věnuje se supervizím a přednáškové činnosti. Účastnila se konferencí, které pořádala Dětská sekce ČSPAP v Praze, naposledy v roce 2010. Její přednáška je uvedena v této Revue.

Ann Hornová

pochází ze Skotska. Dlouhá léta působila jako psychoanalytická psychoterapeutka na Portmanské klinice. V rámci této terapie spolupracuje i s odborníky z jiných profesí, z čehož její dětský pacient výrazně profituje. Z jejích přednášek a publikací je zřejmá bohatá klinická praxe a zkušenost podtržená její osobností.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.