Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2011). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):3-8.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):3-8

Čas a psychoanalýza

Editorial

David Holub

Milí čtenáři,

kdykoliv ve volných chvílích vyťukáváme esemesky, čteme v chytrém telefonu emaily nebo sledujeme útržkovité televizní klipy, jsme součástí informační revoluce. Jejím nezamýšleným dopadem je akcelerace životního rytmu. Vyznačuje se netrpělivostí, rozkouskovaným, někdy i uhoněným časem. Bezděky zapínáme počítače, vyplňujeme trapné pauzy a prostoje, žijeme v době „bez zpoždění“ (Eriksen, 2005). Naléhavé odesílání esemesek se stává nezbytné k udržení kontaktu a komunikace. Zmenšuje se duševní prostor a čas pro citové zpracování ještě před tím, než nás začne bombardovat další podnět žádající si odezvu (Goren, 2003). Informační technologie poskytují přebytek možností, současně však vyvolávají tíseň (Heller, 2011) a vedou k mizení „pomalého času“ (Eriksen, 2005), který umožňuje věci domýšlet, nacházet pochopení, souvislosti a zaujímat stanoviska.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.