Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one).  Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper.  Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Perelbergová, R.J. (2011). Polemické diskuse a après coup. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):9-24.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):9-24

Překladový článek

Polemické diskuse a après coup

Rosine Jozef Perelbergová, Ph.D.

(článek vyšel jako součást monografie Time, Space and Phantasy v roce 2008 v nakladatelství London: Routledge/Institute of Psychoanalysis)

Od října 1942 do února 1944 probíhaly v Britské psychoanalytické společnosti Polemické diskuse (Controversial Discussions) mezi stoupenci dvou významných osobností, které ve Velké Británii našly azyl před pronásledováním nacisty - Anny Freudové, dcery Sigmunda Freuda (např. Kate Friedlanderová, Ilse Hellmanová, Willie Hoffer, Barbara Lantosová, Barbara Louwová, Dorothy Burlinghamová, Edward Glover, Melitta Schmidebergová) a Melanie Kleinové (např. Susan Isaacsová, Joan Riviereová, Paula Heimannová a Roger Money-Kyrle). Vleklé polemiky na pozadí tíživé vnější situace a komplikovaných osobních vztahů vyústily v rozdělení psychoanalytického výcviku na tři proudy v rámci jedné instituce: kleiniány, freudovce a domácí britskou „skupinu středu“, později zvanou „nezávislí“ (např. Ernest Jones, Ella Freemanová-Sharpeová, James Strachey, Sylvia Payneová, Donald Winnicott, William Gillespie, Marjorie Brierleyová, Adrian Stephen, Karin Stephenová a Michael Balint).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.