Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2011). Terminace a končení v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):25-33.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):25-33

Původní články

Terminace a končení v psychoanalýze

Marie Hošková

Terminační fáze psychoanalytického procesu je komplexní téma, které lze konceptualizovat z teoretického, technického, či klinického hlediska. Ve specifické přenosově-protipřenosové dynamice jsou propracována separační témata, trauma, proces truchlení a nevědomé fantazie vztahující se k budoucnosti. Článek podává stručný vývoj názorů na terminaci v historii psychoanalýzy. Klinické viněty ilustrují úskalí, kterým se analytik ani analyzand v procesu terminace nemohou vyhnout.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.