Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Palková, M. (2011). Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):34-44.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):34-44

Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group

Martina Palková

Autorka popisuje významný současný model psychoterapeutické změny autorů z pracovní skupiny Boston Change Process Study Group, založený na zážitku sdíleného přítomného okamžiku. Teorie zkoumá možnosti fungování minulosti a přítomnosti v psychoterapii a odhaluje, jakým způsobem zážitek „momentu setkání“ mění budoucnost i způsob, jak „být s druhým“. Teorie je podpořena rozsáhlým vědeckým pozorováním, klinickou zkušeností a výsledky empirických výzkumů, závěry potvrzují současné objevy ve vývojové a klinické psychologie, neurobiologie a neurofyziologie. Na rozdíl od jiných současných teorií změny v psychoterapii klade důraz na přítomný okamžik v rámci intersubjektivního prostoru klienta a analytika.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.