Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Palková, M. (2011). Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):34-44.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):34-44

Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group

Martina Palková

Autorka popisuje významný současný model psychoterapeutické změny autorů z pracovní skupiny Boston Change Process Study Group, založený na zážitku sdíleného přítomného okamžiku. Teorie zkoumá možnosti fungování minulosti a přítomnosti v psychoterapii a odhaluje, jakým způsobem zážitek „momentu setkání“ mění budoucnost i způsob, jak „být s druhým“. Teorie je podpořena rozsáhlým vědeckým pozorováním, klinickou zkušeností a výsledky empirických výzkumů, závěry potvrzují současné objevy ve vývojové a klinické psychologie, neurobiologie a neurofyziologie. Na rozdíl od jiných současných teorií změny v psychoterapii klade důraz na přítomný okamžik v rámci intersubjektivního prostoru klienta a analytika.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.