Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ébert-Zeminová, C. (2011). Narkissos a Kronos. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):45-58.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):45-58

Narkissos a Kronos

Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.

Toto zamyšlení krouží kolem Narcisova a narcistova vztahu k času a snaží se dosáhnout až k jeho podloží, k ontologické struktuře časovosti narcistních osobností. K otázce pronikáme po dvou sbližujících se křivkách, po ose mytokritiky a po ose freudovské teorie, abychom zůstali právi oběma diskursům, sdělení prvotního mýtu a reflexi psychoanalýzy. Proto v obou aspektech, do nichž se problematika polárně štěpí - neboť časovost odkazuje na antitezi Bios-Thanatos -, pokračujeme v rozlišování „narcisovství“ a „narcismu“, které jsme zavedli jinde. Odtud vyvstávají rysy narcistní vztaženosti k času: zběhnutí z reprodukčního cyklu, nechuť k pohlavnímu plození, navozování zpětného časového chodu, fantasmatický návrat do nitroděložního bezčasí a kastrace samotné časovosti. Na příkladech z literatury dovozujeme, že tyto rysy se vnějškově projevují jako členitá existenciální strategie narcistního subjektu, jejímž zdrojem a zároveň účelem je jednotící rámec, který nazýváme „narcistickým časovým fantasmatem“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.