Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: PEP-Web Archive subscribers can access past articles and books…

PEP-Web Tip of the Day

If you are a PEP-Web Archive subscriber, you have access to all journal articles and books, except for articles published within the last three years, with a few exceptions.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fischelová, V. (2011). Na objednávku o sobě. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):81-83.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):81-83

Představujeme…

Na objednávku o sobě

Věra Fischelová

Kolegyně Růžičková mne - jako psychoanalytickou veteránku - požádala, abych o sobě něco napsala. Vědou jsem se nikdy nezabývala, klinická práce mne baví dodnes. Sáhnu tedy do vzpomínek na dobu, kdy pro mne byla psychoanalýza spojena s dobrodružstvím. Krátce tedy o mně.

Moje maminka byla sociální pracovnicí, ale záhy zběhla ke kočovnému divadlu. Tatínka poslali v jeho 11 letech z malé vesnice do Prahy a tady se probíjel až na techniku, kterou absolvoval a po několika letech se stal kapitalistou (2 zaměstnanci). S komunisty jsem neměla problém. Do „salonu“, který maminka pořádala i z přídělů na lístky, k nám chodil F. Peroutka, F. Langer, P. Eisner, J. Pečírka, O. Scheinpflugová a také několikrát s ravensbruckými ženami Milada Horáková a Tommy Kleinerová (doživotí). Debatám jsem bývala přítomna a můj světonázor se tvořil jednoznačně. Definitivní tečkou byl proces s M. Horákovou. To jsem začala pociťovat nenávist.

Pohovory na medicínu byly tehdy ještě politicky nezpracované a tak mne, „buržoazní dcerku“, potápěla bleděmodrooká svazačka, až se vmísil starší pán s dotazem, kdo napsal „Leningradskou symfonii“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.