Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dodds, J. (2011). Rozloučení s Lucianem Freudem (1922-2011), mistrem malby subjektivního těla. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):84-88.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):84-88

Rozloučení s Lucianem Freudem (1922-2011), mistrem malby subjektivního těla

Joseph Dodds, CPsychol, MPhil, M.A., BSc

Lucian Freud zemřel ve svém londýnském domě dne 20. července 2011 ve věku osmdesáti osmi let, aniž stihl dokončit svůj poslední obraz. Byl známý nejen jako vnuk Sigmunda Freuda, ale je také považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů přelomu 20. a 21. století a získal všeobecné uznání za rozvíjení figurální malby i v době, kdy nebyla v módě kvůli vzestupu abstraktního a konceptuálního umění. Jako mnozí psychoanalytici jsem se o Luciana nejprve zajímal kvůli jeho slavnému dědečkovi, ale později mě jeho obrazy uchvátily hloubkou a strukturou těla, schopností zobrazovat působivost a niternou pravdivost psychiky portrétovaných osob. Na člověka fascinovaného prolínáním psychoanalýzy a umění a také propojením mysli a těla, psyché a somatu, působí tělesnost Freudových obrazů strhujícím a mocným dojmem.

Lucian Freud se narodil v Berlíně do rodiny architekta Ernsta Freuda a Lucie Braschové. Ernst Freud, představitel stylu art deco a modernismu, mimo jiné architektonicky navrhl londýnskou ordinaci Melanie Kleinové a rekonstrukci domu v Hampsteadu (nyní Freudovo muzeum), do kterého se v roce 1938 přestěhovali jeho otec Sigmund a sestra Anna.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.